Όσο υπάρχει χρόνος

Μην καταστρώνεις σχέδια

και τη ζωή μη ξοδεύεις

μπροστά σε καθρέφτες τα καλοκαίρια.

 

Σαν έρθει το φθινόπωρο,

ο θάνατος εκπαιδεύεται

πάνω στα φύλλα μιας καρυδιάς.