15 Ιουνίου

Το γέλιο
παίζει ανάμεσα στα μικρά στόματα.
Το φως
γεμίζει το χώρο με μάτια.
Κι ένα μικρό, χάρτινο καραβάκι
κατηφορίζει στο ρυάκι.

Οι μικροί δεν το βλέπουν.
Μόνο οι μεγάλοι.