Νανούρισμα

- Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά,
έλα πάρε και μένα.

- Έρχομαι παίρνω τα παιδιά,
εσένα δεν σε παίρνω.

- Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά
έλα πάρε και μένα.
Μεγάλος έρχομαι σε σέ,
μικρό να με γυρίσεις.

- Έρχομαι παίρνω τα παιδιά,
εσένα δεν σε παίρνω.
Όνειρα δίνω στα παιδιά,
τα λάθη σου σε σένα.