Ο βασιλιάς των ζώων

Ύστερα το λιοντάρι μίλησε, με λόγια ανθρώπου κι είπε:
“Εγώ δε θέλησα ποτές, αγώνα μ' άλλα ζώα,
παλάτι δεν θεμέλιωσα, θρόνο για να καθίσω,
σκήπτρο στα χέρια να κρατώ και γη για να ορίσω,
και στο κυνήγι σαν θα βγω, το κάνω για να ζήσω.
Χόρτα ξερά το στρώμα μου και πέτρες κοφτερές”

Σαν τ΄ άκουσε ο άνθρωπος,
τ' όπλο σηκώνει στο θεριό.
Το βράδυ την προβιά εφόρεσε
και μπήκε στο χωριό.