Χειμερεία Λήθη

Λευκή και ήσυχη μνήμη.
Παλιό ξαναγραμμένο τετράδιο.
Μέρα τη μέρα,
στιγμή τη στιγμή,
μας προετοιμάζεις για το θάνατο.