ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΑΝΗ
(ΠΑ, VII, 538)

α΄

Ο Μάνης κείται εδώ, πέθανε δούλος. Τώρα γυρίζει
ελεύθερη σκιά, ίσος με όλους τους τυφλούς.

β΄

Εδώ ο Μάνης θάφτηκε, δούλος, φτωχός, με όψη αχρείου.
Στον κάτω κόσμο έλαβε την όψη του Δαρείου.

γ΄

Τούτη είναι η σκιά του μεγάλου Δαρείου. Και δίπλα,
όμοια, του Μάνη η σκιά,    δούλου θαμμένου εδώ.

 

επιστροφή